สหรัฐอเมริกา

คู่มือการเดินทางไปนิวยอร์กของฉัน

ดังที่ฉันพูดถึงในโพสต์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางไปนิวยอร์กฉันอุทิศตัวเองเพื่อรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำจากเพื่อน ๆ ที่เคยไปเที่ยวพักผ่อนหรืออาศัยอยู่ในเมืองเป็นเวลานาน จากข้อมูลทั้งหมดนี้ "mini-guide" ที่ฉันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณเช่นเดียวกับฉัน

อ่านเพิ่มเติม